Arbeidsgivers ansvar under sosiale arrangement

Det sosiale miljøet på arbeidsplassen har fått en stadig større betydning som en del av arbeidslivet. Sommerfester, julebord, utenlandsturer, lønningspils og andre aktiviteter i tilknytning til arbeidet er vanlige innslag hos bedrifter. Slike arrangement skjer ofte i regi av arbeidsgiver.

Les mer

Endringer i reglene for naturalytelser fra 01.01.2019

Endringene skal bl.a. bidra til en klargjøring av arbeidsgivers plikter når ansatte mottar naturalytelse fra tredjepart og gi en klarere avgrensning slik at det blir lettere for arbeidsgiver å vite når det foreligger skattepliktige rabattordninger.

Les mer