19. mai 2020

Hva er akseptabelt å gjøre for å få mest mulig effekt ut av tredje termin med redusert arbeidsgiveravgift? Regnskap Norge tar opp, og besvarer spørsmålet mange bedrifter stiller seg.

Feriepenger som utbetales i mai eller juni gir fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift. Lønnstrekk for ferie må skje samtidig.

Feriepengeavregning må skje i tråd med avtaler
Mange arbeidsgivere har etablert en praksis hvor alle feriepenger utbetales i mai eller juni, og samtidig trekkes den ansatte i lønn for alle feriedagene. Trekket gjennomføres uavhengig av når ferien avvikles. Dette er en praktisk ordning som gjør at lønn utbetales som vanlig resten av året, og således oppfyller ferielovens formålsbestemmelse om at arbeidstakeren er sikret mot inntektstap når ferien faktisk tas. En slik praksis er vurdert å være innenfor ferieloven.

Arbeidsgivere som ikke følger denne praksisen kan flytte samlet avregning av feriepenger til tredje termin og gjennom dette få redusert arbeidsgiveravgiften. Det forutsettes at en endring av tidspunktet for gjennomføring av feriepengeavregning gjenspeiles i de avtaler virksomheten er bundet av.

Lønnstrekk for feriedagene må gjennomføres samtidig med utbetaling i mai/juni
Arbeidsgiver kan ikke utbetale feriepengene i mai eller juni med redusert sats, og samtidig vente med å gjennomføre lønnstrekket i f.eks. juli eller august med ordinær sats for arbeidsgiveravgift. Praksisen med feriepengeavregning er vurdert å være innenfor ferielovens formålsbestemmelse dersom ferietrekket foretas samtidig med at feriepengene utbetales. Arbeidsgiver kan derfor ikke velge å flytte utbetalingen av feriepengene til mai og juni uten å samtidig flytte lønnstrekket.

Rapportering i a-meldingen
I a-meldingen skal arbeidsgiver rapportere kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan feriepengene er beregnet. Se veiledningen til a-meldingen for hvordan feriepenger skal rapporteres.

Arbeidsgiver skal alltid oppgi feriepenger fullt ut og ikke redusere for trekk i lønn for feriedagene. Lønnstrekket skal oppgis som negativt beløp og skal bare brukes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn. Se veiledningen til a-meldingen for mer informasjon om rapportering av lønnstrekket, skriver Regnskap Norge.

Les mer på Skatteetaten