9. juni 2020

– Vi har nok aldri opplevd større trykk enn det vi har gjort under koronakrisen. Med lover og regler i konstant endring, opplever vi at jobben vår som lønnseksperter har vært viktigere enn noen gang. Det viser de stadige takkemailene og telefonene fra fornøyde kunder som vi får, forteller en alltid smilende teamleder for Exacta Lønn & HR, Henrik Fundingsland.

Det er en fokusert, men blid og avslappet «lønnsavdeling» som har tatt plass rundt møtebordet til et lite morgenmøte i Exacta-huset på Kongsberg etter at den verste koronastormen har lagt seg. Exacta Lønn & HR er en spesialavdeling i Exacta Services AS. Teamet har spisskompetanse på lønnskjøring og personaladministrasjon. I kontorfellesskapet jobber det også mange andre relaterte spesialister. – Til sammen utgjør vi et sterkt fagmiljø som våre kunder nyter godt av – ikke minst i disse Covid19-tider, sier Henrik.

Luu Thanh Le og de andre lønnekspertene i Exacta Lønn & HR har hatt det hektisk i koronatida.

Får takkemailer fra kunder i koronatida
– For å si det forsiktig, har det vært rimelig hektisk på telefonen de siste to månedene, forteller Henrik. – Spørsmålene har først og fremst dreid seg om endringene i permisjonsreglene, feriepengeutbetalinger og redusert arbeidsgiveravgift. I takt med de stadige endringene, har mengden av telefoner og spørsmål eskalert.  Kundene våre blir usikre på hvordan de skal gjøre ting, og er selvsagt engstelige for å gjøre noe feil. Teamet vårt har jobbet på spreng for at alle kunder likevel skal føle seg godt ivaretatt. Og da er det jo ekstra hyggelig med alle uoppfordrede takkemailer og telefoner fra fornøyde kunder, smiler Henrik Fundingsland.

Utbetaler flere tusen lønninger hver måned
– Blant våre ca. 400 kunder, har vi alt fra små og mellomstore bedrifter med 1-40 ansatte og større konsern og kjeder med flere hundre ansatte. Totalt sett sørger vårt team hver måned for at flere tusen ansatte i Norge får rett lønn til rett tid, forteller Henrik.

Krise hvis ikke rett lønn kommer til rett tid
Mens mange større bedrifter kjører regnskapet internt, blir lønnskjøring og HR-oppgaver ofte outsourcet til eksperter. Det er det gode grunner for, mener Henrik.

– Innen lønns- og personaladministrasjon har vi mye strammere deadlines og tidsfrister enn på regnskapssiden. Om en regnskapsrapport skulle bli noen dager forsinket, er det ofte ikke verdens undergang. Kommer lønna til folk på onsdag i stedet for mandag, blir det krise. Det er jo ikke så rart, fordi de fleste av oss har lån og regninger som må betales til faste forfall. Da kan ikke lønningen komme flere dager for seint, poengterer Henrik.

Lønnsekspertise enda viktigere i krisetider Som lønnseksperter er teamet i Exacta Lønn & HR alltid oppdatert på lover og regler innen lønns- og personaladministrasjon. Da Covid19-viruset brøt ut og krisetiltakene ble iverksatt på løpende bånd, fikk teamet erfare at ekspertise på lønn- og personaladministrasjon ble viktigere for bedriftene enn noen gang.

– Med alle endringene i permitteringsregler, arbeidsgiveravgift og refusjonsordninger under koronakrisen, har det vært ekstra viktig for alle som jobber med lønn å holde tunga rett i munn for å få det riktig. Da er det også ekstra trygt å ha et ekspertteam å støtte seg på, fastslår Henrik Fundingsland.

Vil gjøre arbeidsdagen enklere for kundene
Magne Tangen er daglig leder i Exacta Services AS som Exacta Lønn & HR er en del av. Han er også konsernsjef i Exacta-gruppen som er hel- og deleier i åtte selskaper med til sammen mer enn 100 ansatte og 2 900 bedriftskunder i Norge og øvrige nordiske land.

Magne Tangen er daglig leder i Exacta Services AS og konsernsjef i Exacta-gruppen.

– Vi har helt siden 90-tallet investert i og utviklet selskaper som er teknologisk langt framme innenfor sine bransjer. Våre selskaper har hatt en sterk vekst gjennom fokus på effektivisering og utvikling av systemer som gjør arbeidsdagen enklere for våre kunder, forteller Tangen.

Lett å trå feil i regelverket
– Da vi etablerte Exacta Lønn & HR som en spesialavdeling, var det fordi vi så at lover og regler innen lønns- og HR-oppgaver ble stadig mer kompliserte. Våre kunder hadde behov for spesialkompetanse på området. Selv større bedrifter som kjører regnskapet internt, velger veldig ofte å sette ut lønnskjøring og HR-oppgaver. Det er rett og slett fordi det er lett å trå feil i et komplisert regelverk. Og enklere har det jo ikke blitt med alle endringene i forbindelse med koronakrisen.

Lønn er viktig for folk
– Det er en selvfølge at lønn er viktig for folk, men det er ingen selvfølge at riktig lønn kommer til rett tid hver måned når regelverket er under kontinuerlige endringer. Gjennom denne krisen har vår «lønnsavdeling» virkelig fått vist at lønnsekspertise er en grunnleggende og viktig kompetanse en velfungerende bedrift må ha på plass, konstanterer Magne Tangen.