Hva hvis en ansatt skader seg eller blir påført skader? Er dette og anse som yrkesskade? Om ansatte sier eller gjør «dumme» ting, som sjikanering eller seksuelle handlinger?

Er arbeidsgiver ansvarlig hvis ansatte blir overstadig beruset?

Er skader påført på firmaarrangementer å anse som yrkesskade?

I folketrygdloven står det at yrkesskade gjelder kun skade og sykdom som påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Skade påført ved frivillig deltakelse på sosiale arrangementer i arbeidsgivers regi og uten faglig innslag faller dermed utenfor loven, uvilkårlig av om arrangementer finner sted i alminnelig arbeidstid. Dette vil bli betraktet som en fritidsulykke og være utenfor arbeidsgivers ansvar.

Det vil imidlertid være unntak fra denne regelen i de tilfeller arrangementet inneholder en faglig del.

Kombinerte arrangementer med faglig innhold og sosiale aktiviteter, vil kunne falle inn under yrkesskade. Eksempelvis Teambuilding

Er det arbeidsgivers ansvar hvis ansatte blir overstadig beruset på firmafest eller gjør seg skyldig i utilbørlig adferd?

Krangling, utskjelling, håndgripeligheter, bestilling av drikke for bedriftens regning eller slibrige kommentarer kan gjøre at det er vanskelig å fortsette arbeidsforholdet etterpå og i ytterste grad føre til oppsigelse.

Firmafesten er ikke et privat selskap uten betydning for arbeidsforholdet og arbeidsgiver plikter å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Skulle ulykker på grunna av overskjenking inntreffe kan arbeidsgiver bli ansvarlig. Eksempelvis julebord er ifølge rettspraksis et jobbrelatert sosialt arrangement, hvor arbeidsgiver har rett til å stille krav til de ansattes atferd. Gi retningslinjer i forkant av arrangementer for å tydeliggjøre forventningene til arbeidstakernes opptreden.

Skulle en ansatt gå over grensen må arbeidsgivers reaksjon avpasses ut i fra hvor alvorlig hendelsen er, men kan i ytterste konsekvens føre til oppsigelse

Arbeidslivets lover og regler, inkludert ansattes vern mot trakassering og utilbørlig oppførsel gleder også på firmafest.