Søknadsfrist for lønnstilskudd til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

25. august 2020 - Søknader om lønnstilskudd for bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb, skal kunne leveres på en egen søknadsportal på lonnstilskudd.no

Les mer

Endringer i permitteringsordningen

29. mai 2020 – Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig