Fraværsregistrering

Tilpasset din bedrift

Exacta Lønn & HR kan bidra til å gjøre fraværsregistreringen enkel, rask og oversiktlig for brukerne i din bedrift. Gjennom å tilby to forskjellige systemer, finner vi den optimale løsningen for de fleste bedrifter.

Visma Abscent

Visma.net Absence er en nettbasert løsning for registrering av fravær. Løsningen er en den av Visma.net løsningene og er integrert mot vårt lønnssystem. Visma.net Absence gir ansatte full oversikt over eget fravær, og leder full oversikt over fravær i bedriften.

Allerede bruker av systemet?
Logg deg inn her

Fordeler for bedriften

 • Et brukervennlig og effektivt verktøy for oversikt og registrering av ferie og fravær
 • Alltid oppdatert feriesaldo
 • Alltid oppdatert på hver tid gjeldene regler
 • Leder kan godkjenne ferie og permisjoner fra pc og mobil 
 • Verktøyet prises ut pr bruker av tjenesten.
 • Alltid integrert med lønnssystemet

Fordel for ansatte

 • Meget brukervennlig, med tilgang fra pc og mobil
 • Full oversikt over brukt ferie, sykdom, permisjon og du kan se ønsker til godkjenning
 • Alltid tilgjengelig 24/7
 • Søk om ferie/permisjon via pc eller mobil

Funksjoner i Visma.net Absence

 • Letter jobben ved at ansatte registrerer alt av fravær inn i løsningen fra pc, nettbrett eller mobil
 • Leder/HR har full oversikt over ansattes fravær
 • Ferieplanlegging
 • Bedrfiten legger inn ønsket fraværskoder, som definerer årsaken til fravær (ferie, permisjon, sykdom osv)
 • Rettigheter ved ferie er forhåndsdefinert ut fra gjeldende lover og regler
 • Alt som registreres blir sjekket opp mot info på ansatt, feks om det ikke er registrert barn på ansattprofil, vil det ikke være mulig å bruke «sykt barn»
 • Løsningen er tilpasset IA bedrifter
 • Søknader om ferie/permisjon blir avvist eller godkjent av leder eller lønnsavdeling
 • Godkjenn / avvis i mobil

Tamigo

Registrering og dokumentasjon av medarbeideres fravær er for de fleste virksomheter en tidskrevende oppgave – spesielt i perioder med ferie og helligdager. Derfor gir Tamigo mulighet til å gjøre fraværshåndteringen vesentlig lettere og langt mer overskuelig for alle parter. 
Medarbeiderne kan Online eller via Tamigo App selv sende fraværsønsker, som planlegger eller administrator godkjenner eller avviser. Fravær saldoer og vaktplan oppdateres automatisk med det samme.

Allerede bruker av systemet?
Logg deg inn her

Fordeler for bedriften

 • Et brukervennlig og effektivt verktøy for oversikt og registrering av ferie og fravær
 • Alltid oppdatert feriesaldo
 • Alltid oppdatert på hver tid gjeldende regler
 • Leder kan godkjenne ferie og permisjoner fra pc og mobil
 • Tamigo prises ut i fra størrelsen av bedriften
 • Enkel importfil fra Tamigo til lønnssystem

Fordeler for ansatte

 • Meget brukervennlig, med tilgang fra pc og mobil
 • Alltid full oversikt over brukt ferie, sykdom, permisjon og du kan søknader til godkjenning
 • Alltid tilgjengelig 24/7
 • Søk om ferie/permisjon direkte i App

Funksjoner i Tamigo

 • Letter arbeid med registrering av fravær og oppfølging
 • Alltid full oversikt over ferie og fravær
 • Tidsbesparende
 • Fraværsstatistikk
 • Enkel ferieplanlegging
 • Avvis / godkjenn i App
Exacta Lønn & HR - Henrik Fundingsland

Trenger du bistand til lønnskjøring og HR-oppgaver?

Vi kan gi deg faste lave priser på lønnskjøring og alle andre rutineoppgaver. Ønsker du et uforpliktende tilbud?