Reise og utleggsrefusjon

Integrert og nettbasert system

Fyll ut reiseregninger og utlegg raskt raskt og enkelt med nettbasert reise- og utleggsrefusjonssystem som er integrert med vårt lønnssystem.

Visma.net Expense logo

Fordeler ved bruk av Visma.net Expense:

 • Alltid på nett og alltid tilgjengelig
 • Alltid oppdatert på lover og regler
 • Brukervennlig og enkelt for ansatte å føre korrekte reiser
 • Støtter Statens reiseregulativ samt firmadefinerte satser
 • Mulighet til å koble kredittkort slik at alle utlegg blir tilgjenglig i lønsingen
 • Mulighet til å koble kjørebok-app slik at kjørelengde og bompenger kommer inn i løsningen
 • Ta bilde av kvitteringer og send til lønsingen
 • Visma.net Expense er alltid oppdatert med alle verdens valutaer

Din bedrift kan ha mye å spare ved å ta i bruk elektronisk registrering, ta kontakt med oss i dag for å få en gjennomgang og prisestimat.

Slik fungerer Visma.net Expense

1

Koble ditt kredittkort direkte til løsningen

2

Ta bilde av dine kvitteringer mens du er på farten - du tar bildene i en app

3

Koble din kjørebok-app opp mot løsningen, så kommer refusjon av kjøring og bom inn i løsningen

Visma.net Expense: Raskt. Riktig. Enkelt

 1. Åpne Expense
 2. Legg inn formål
 3. Hent inn kredittkorttransaksjoner
 4. Hent inn kjørerute fra mobilen
 5. Hent inn bilag fra Attach
 6. Send reise/utlegg til attestasjon

Krav til reiseregning

Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene.

En reiseregning skal inneholde:

 • Arbeidsgivers navn og adresse 
 • Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk signatur), 
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst 
 • Formålet med reisen 
 • Hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på.

Ved krav om diettgodtgjørelse overnatting må reiseregningen også inneholde følgende:

 • Navn og adresse på overnattingsstedet. Dette gjelder ikke når den ansatte ordner overnatting selv og mottar nattillegg – for eksempel ved privat overnatting. Ved flere overnattingssteder, også dato for overnattingene.
 • Type overnatting fordelt på hotell, pensjonat eller privat innkvartering

Ved krav om bilgodtgjørelse må reiseregningen også inneholde: 

 • Reiserute med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og eventuell årsak til omkjøringer 
 • Totalt kjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller ved begynnelse og slutt av hver tjenestereise 
 • Navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for

Ved refusjoner må reiseregningen også inneholde:

 • Kvitteringer for alle kostnader (for eksempel fly, drosje og overnatting)

Enkelte småutgifter som bompenger, parkeringsavgifter o.l. kan påføres uten at det kreves kvittering.

Statens reiseregulativ 

Skattebetalingsforskriften om legitimasjonskrav 

Exacta Lønn & HR - Henrik Fundingsland

Trenger du bistand til lønnskjøring og HR-oppgaver?

Vi kan gi deg faste lave priser på lønnskjøring og alle andre rutineoppgaver. Ønsker du et uforpliktende tilbud?