29. mai 2020

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte, skriver regjeringen i en pressemelding den 29/5-20.

Permitteringsordningen og dagpengeordningen ble utvidet for å trygge bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere da koronapandemien rammet Norge. Utvidelsene har virket etter hensikten. Nå er ledigheten på vei ned og mange vender tilbake til arbeid, heter det i en pressemelding fra Regjeringen.

Vurderer å forlenge fritak fra lønnsplikt
Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av om det blir behov for å forlenge perioden med fritak fra lønnsplikt ut over de 26 ukene som nå gjelder. I Revidert nasjonalbudsjett er det allerede foreslått en utvidelse av fritaksperioden for lønnsplikt fram til 31. oktober, uavhengig av om grensen på 26 uker er nådd.

Lønnskompensasjon foreslås avviklet
Arbeidsgivers lønnspliktperiode må ses i sammenheng med 18-dagers lønnskompensasjons­ordning, som ble innført for å kompensere arbeidstakerne for redusert lønnsplikt. Når lønnspliktdagene øker fra to til ti, svekkes begrunnelsen for å kompensere arbeidstakerne gjennom en slik ordning, mener regjeringen. Derfor foreslås den midlertidige ordningen om 18-dagers lønnskompensasjon avviklet fra 1. september. Samtidig opprettholdes bortfallet av tre ventedager for dagpengemottakere ut oktober 2020. Den midlertidige økningen i kompensasjonsgraden i dagpengeordningen videreføres også ut oktober 2020.

Les mer på Regjeringen.no