06. desember 2021 –

Skatteetaten gjennomfører i disse dager etterkontroll ifm. endring av pensjonsregelverket for 2021 for private arbeidsgivere. Fra 2021 må arbeidsgivere i privat sektor oppgi opplysninger om pensjon i A-meldingen om hvilken pensjonstilbyder det er inngått avtale med, såkalt pensjonsinnretning.

Pensjonsinnretning er den pensjonskassen eller pensjonsleverandøren det er inngått avtale om sparing med. Hensikten med innrapportering av pensjon via A-meldingen er for å sikre korrekt sparing for de ansatte og riktig faktura for arbeidsgiver.

Gjelder reglene for pensjonsinnretning for din bedrift?
Dersom din bedrift er lovpålagt å ha en pensjonsavtale for de ansatte, så skal bedriften innrapportere dette via A-meldingen. Alle bedrifter i privat sektor er lovpålagt å ha en tjenestepensjonsavtale på minimum 2 prosent av lønn dersom:

  • Bedriften har minst to person som begge har en arbeidstid og lønn som utgjøre 75 prosent eller mer av full stilling.
  • Bedriften har minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • Bedriften har personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjøre 20 eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeids som tilsvarer minst to årsverk.
  • Arbeidstakere skal nå også være en del av pensjonsavtalen fra første opptjente kr. Uavhengig om stillingen er midlertidig og arbeidsforholdets varighet er mindre enn ett år, så lenge arbeidstaker har fylt 20 år.