25. august 2020

Fristen for arrangører og underleverandører i kultursektoren til å søke Kulturrådet om kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, er 15. september kl. 00.00.

Formålet med kompensasjonsordningen er å kompensere for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, hel eller delvis stenging eller avlysning av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Les mer om kompensasjonsordningen og finn søknadsskjema på nettsiden til Kulturrådet.

Ønsker du hjelp til å vurdere, fylle ut og sende søknad så ta kontakt med Henrik Fundingsland på epost eller telefon 95527209.