25. august 2020

Søknader om lønnstilskudd for bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb, skal kunne leveres på en egen søknadsportal på lonnstilskudd.no fra oktober 2020. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd er satt til 5. november 2020.

Lønnstilskuddet gis for juli og august hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minimum 10 prosent, og foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner pr. ansatt.

Når kan bedriften søke?
Det skal utvikles en egen søknadsportal for ordningen på lonnstilskudd.no. Portalen skal være klar for å ta imot søknader i oktober. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd er 5. november 2020.

Hvor mye?
Foretak med minst 10 prosent omsetningsfall kan søke om lønnsstøtte.

Foretak med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per ansatt som er tatt tilbake. Omsetningsfallet beregnes på samme måte som for kompensasjonsordningen, men ved beregningen av lønnstilskudd er ikke tilskudd og annen erstatning for omsetning angitt som omsetning.

Foretak med mindre enn 30, og mer enn 10 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til: Støttebeløp i kroner per person = (omsetningsfall i prosent – 10 prosentenheter) x 75 000.

Frivillige organisasjoner mv. som ikke har omsetning, får et tilskudd på 10 000 kroner per måned per ansatt som er tatt tilbake.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk.

Tilskuddet for å ta lærlinger tilbake beregnes etter de samme reglene som for andre ansatte, men er begrenset oppad til 10 000 kroner.

Hvem kan søke om støtte?
Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte. I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke, men det stilles en rekke vilkår som du kan lese mer om på Skatteetatens nettside.

Trenger du hjelp til å søke om lønnstilskudd for din bedrift? Ta kontakt med Henrik Fundingsland på epost eller telefon 95527209.