26. mai 2020

Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker kreve å få benytte egenmelding for de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden. Samtidig vil retten til å benytte egenmelding igjen forutsette 2 måneder opptjeningstid hos arbeidsgiver, skriver Regnskap Norge.

Lønnsstøtte er et målrettet og midlertidig tiltak, forteller regjeringen i pressemeldingen. Ordningen skal være enkel å forstå og bruke for næringslivet. Regjeringen har vurdert ulike modeller, blant annet basert på innspill fra LO, NHO og ekspertgruppen som professor Steinar Holden leder.

På grunn av endring i smittesituasjonen
For å redusere arbeidspresset på helsetjenesten i forbindelse med virusutbruddet, utvidet myndighetene muligheten til å benytte egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag. Samtidig ble det gjort unntak fra kravet om 2 måneder opptjeningstid hos arbeidsgiver, som ble redusert til fire uker. Disse unntakene hadde virkning fra 16. mars.

Endringer i smittesituasjonen og god kapasitet i helsetjenestene er bakgrunnen for at utvidet rett til bruk av egenmelding oppheves fra 1. juni.

Les mer på regnskapnorge.no