Arbeidsgivers ansvar under sosiale arrangement

Det sosiale miljøet på arbeidsplassen har fått en stadig større betydning som en del av arbeidslivet. Sommerfester, julebord, utenlandsturer, lønningspils og andre aktiviteter i tilknytning

Les mer